WordPress ile uğraşanlar için gerekli olabileceğini düşündüğüm basit bir fonksiyonu sizlerle paylaşmak istedim. Aşağıdaki kodların içinde neler yaptığımızı comment out olarak açıkladım. Faydalı olması dileğiyle bol kodlu günler dilerim…

function delete_post_media( $post_id ) {
 
	if (! isset($post_id)) {
 
		// $post_id yoksa hiçbir işlem yapmadan fonksiyonu geri döndürüyoruz
		return;
 
	} elseif ($post_id == 0) {
 
		// $post_id 0 ise hiçbir işlem yapmadan fonksiyonu geri döndürüyoruz
		return;
 
	} elseif(is_array($post_id)) {
 
		// $post_id array ise hiçbir işlem yapmadan fonksiyonu geri döndürüyoruz
		return;
 
	} else {
 
		// Yazının resimlerini çekelim
		$attachments = get_posts( array(
			'post_type' => 'attachment',
			'posts_per_page' => -1,
			'post_status' => 'any',
			'post_parent' => $post_id
		) );
 
		// Yazının seçilen resimleri foreach ile döndürüp silelim
		foreach ( $attachments as $attachment ) {
			if ( false === wp_delete_attachment( $attachment->ID ) ) {
				// Silme işleminde hata oluşursa log tutma işlemlerini burada yapabilirsiniz
			}
		}
 
	}
 
}
 
/******* DİKKAT - AŞAĞIDAKİ KOD 666 ID NUMARASINA SAHİP YAZININ TÜM RESİMLERİNİ SİLER *******/
// delete_post_media( 666 );

Your email address will not be published.

5 × 4 =