Bugünkü yazımda sizlere basit ve kısa bir şekilde istisnalardan bahsetmek istiyorum. Php’de kullanılan istisnalar diğer yazılım dilleri ile aynıdır. (throw) ile istisnayı oluşturup (catch) ile hatayı yakalayıp yapmak istediğimiz işlemleri tanımlayabiliriz. Bunun için try bloğunu kullanabiliriz. En iyi öğrenme yöntemi bana göre örnek olduğu için basit bir örnekle yazıyı tamamlamak istiyorum.

[php]
// bölme işlemini yapacak fonksiyon
function bolme($x,$y){
// if şartına throw ile fırlatılacak hayatı tanımlıyoruz
if($y==0){
throw new Exception(‘sifira bolunemez’);
}
else return $x/$y;
}

// try bloğu
try {
echo bolme(6,2).'<br />’;
echo bolme(20,0).'<br />’;
} catch (Exception $e) {
echo ‘hata: ‘.$e->getMessage();
}
[/php]

Your email address will not be published.

14 + six =