Cümlenin ya da kelimenin sonunda ve başında yer alan gereksiz boşlukları temizlemek için php’de bulunan trim() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

$deger = '   bymega.com      ';
echo $deger;
//Çıktı   bymega.com      
 
echo trim($deger);
//Çıktı bymega.com

Bazen cümlenin sonunda veya başında bulunan herhangi bir harfi ya da karakteri silmek isteyebilirsiniz. Bunun içinde ltrim() ve rtrim() fonksiyonları bu iş için biçilmiş kaftandır… Örnekler ile ne demek istediğimizi ve aralarındaki farkı açıklayalım;

ltrim() fonksiyonu örnek;

$deger = ',,bymega.com,,';
echo $deger;
//Çıktı ,,bymega.com,,
 
echo ltrim($deger,',,');
//Çıktı bymega.com,,

Gördüğünüze göre ltrim() fonksiyonu sadece cümlenin başında yer alan verdiğimiz karakterleri temizledi. Cümlenin sonunda yer alan karakterlere dokunmadı. Sadece cümlenin sonunda yer alan karakterleri temizlemek içinse rtrim() fonksiyonunu kullanacağız.

rtrim() fonksiyonu örnek;

$deger = ',,bymega.com,,';
echo $deger;
//Çıktı ,,bymega.com,,
 
echo rtrim($deger,',,');
//Çıktı ,,bymega.com

Your email address will not be published.

4 + eight =