PHP’de debug_backtrace() fonksiyonu, çalıştırıldığı yere kadar çalışan tüm metodları, bunların argümanlarını kullanılan nesneleri classları, çalışan dosyanın tam yolunu vs bilgileri bize array olarak veren bir metoddur. Debug yapmak için işinize oldukça yarayacak bir php fonksiyonudur.

Örnek olarak a.php isminde bir php dosyası oluşturup içine aşağıdaki kodları yazalım.

function a_test($str)
{
    echo "\nHi: $str";
    var_dump(debug_backtrace());
}
 
a_test('friend');

Daha sonra b.php isminde bir dosya daha oluşturup içine a.php dosyasını include edelim ve çalıştıralım.

include_once '/tmp/a.php';

Kaynaklar:

  • http://www.dubluve.net/2012/08/18/php-debug_backtrace-fonksiyonu/
  • http://php.net/manual/tr/function.debug-backtrace.php

Your email address will not be published.

eleven + nine =