Javascript’te aldığınız bir veriyi belirlediğiniz bir karaktere göre parçalama işleminde split fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

Örnek:
[php]
var a = "bymega.com";
var temp = new Array();
temp = a.split(‘.’);
console.log(temp);
[/php]

Github Gist Linki

Yukarıdaki örneğin çıktısını console log’ta incelediğinizde 0. değerinin bymega 1. değerinin com olduğunu göreceksiniz.

Your email address will not be published.

four − four =